Shëtitje me kale

Sapo zbret nga teleferiku për të gjithë të apasionuarit pas kuajve, në park gjenden disa kuaj që kundrejt pagesës mund të bëjnë shëtitje me kalë.