Evente

Ecje ne natyre

Llogora-Qafa e Qezarit - Burimi i Ponaces Ky shteg mjedisor pershkon pjesen qendrore te PK Llogora. Ka nje gjatesi afersisht 4.km. Lartesia mbi nivelin e detit varion nga 820 m ne hyrje te shtegut dhe arrin deri ne afersisht 950 m. Shtegu fillon ne afersi te Stacionit te pyjve Llogora.Gjurma e shtegut eshte e dukeshme deri ne Qafen e Cezarit sepse eshte i shtruar me pllaka guri. (projekti i ministries se Mjedisit viti 2006) Gjate shtegut takohet vendi me emertim popullor Qafa e Cezarit e njohur si vend historic ku ne vitin 48 ac ketu ka fushuar ushtria e Cezarit per tu ndeshur pastaj ne gjirin e Vlores kunder Pompeut.Ky eshte dhe nje vend ku ofron nje peisazh te gjithe lugines se Dukatit, gjirit te Vlores dhe gadishullit te Karaburunit.


© 2023 Parku Kombetar Llogara

Te Drejtat Te Rezervuara