Evente

Data te rendesishme mjedisore

Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura u kushton rëndësi dhe organizon aktivitete dhe për datat e rëndësishme mjedisore si: 26 Janar – Dita ndërkombëtare e edukimit mjedisor 27 Janar – Dita e Shërbimit Pyjor 3 Mars – Dita botërore e jetës së egër 21 Mars - Dita ndërkombëtare e pyjeve 22 Prill – Dita botërore e tokës 22 Maj – Dita botërore e biodiversitetit 24 Maj – Dita europiane e parqeve 5 Qeshor – Dita botërore e mjedisit 31 Korrik – Dita botërore e rengersave 27 Shtator – Dita botërore e turizmit 24 Tetor – Dita ndërkombëtare e veprimeve për klimën 5 Dhjetor – Dita botërore e Tokës ( Dheut) 11 Dhjetor – Dita ndërkombëtare e maleve


© 2023 Parku Kombetar Mali Dajtit

Te Drejtat Te Rezervuara