Rreth Parkut

Parku Kombetar Mali Dajtit

Parku Kombëtar “Mali i Dajtit” është një nga zonat më të bukura natyrore të Tiranës, i vendosur në Veri- Lindje të Tiranës, i shtrirë në dy qarqe: Tiranë dhe Durrës. I pari park kombëtar që prej 16.02.1960. Me VKM nr. 402, datë 21.06.20006, sipërfaqja e Parkut Kombëtar ‘Mali I Dajtit’ zgjerohet duke arritur në 29,216.9 ha, kategoria II e IUCN. Lartësia e Malit të Dajtit është 1,613m, mbi nivelin e detit. Lartësia maksimale e tij është 1,827m, maja e Mecekut, të Shënmërisë.
PK Mali i Dajtit nuk është vetëm pjesë e peizazhit të qytetit të Tiranës, por ai është mushkëria e këtij ekosistemi te madh urban. Përbën një nga mjediset natyrore më të rëndësishëm në Shqipëri jo vetëm për vlerat e larta të biodiversitetit dhe të peizazhit që ai mbart, por edhe sepse përbën qëndrën më të madhe çlodhëse të vendit tonë për shkak të pozicionit pranë kryeqytetit të vendit. Zonë me vlera peizazhore, kulturore dhe historike e tradicionale. PK Mali i Dajtit ofron mundësi të shkëlqyera për aktivitete sportive e edukuese, përfshirë ecjen në natyrë apo shëtitjet me biçikleta, piknikë etj.
Parku kombëtar ‘Mali i Dajtit’ mund të vizitohet nëpërmjet teleferikut ose duke ndjekur rrugën automobilistike.


© 2023 Parku Kombetar Mali Dajtit

Te Drejtat Te Rezervuara